Istoria noastră

Inox Plus este o companie privată din Republica Moldova, fondată în 2011, de către Dumitru Covalenco, care este și directorul companiei.

Întreprinderea Inox Plus a devinit în scurt timp unul dintre cei mai importanţi agenți economici în domeniul distribuţiei la nivel naţional a semifabricatelor, produselor industriale şi accesoriilor din oţeluri inoxidabile. Compania dispune de o capacitate impresionantă de stocare a materialelor în depozitele din Chișinău, o reţea logistică proprie şi o echipă de profesionişti cu înaltă calificare şi experienţă în acest domeniu. Atât la sediu cât şi la depozitele existente în ţară deţinem un stoc considerabil de material din inox.

Compania Inox Plus este specializată în:

- Producerea rezervoarelor, cisterne și alte tipuri de vase din Inox;

- Producerea mobilierului din INOX și importul de utilaje HORECA;

- Comerțul cu materie primă din INOX.

La comandă asigurăm în timp util şi alte tipuri de inox. Oferim consumatorilor noştri actuali şi viitori un parteneriat de calitate şi soluţiile de care aceştia au nevoie pentru a optimiza costul folosind produsele noastre, atât din punct de vedere tehnic cât şi al servicilor. Pe deplin conştienţi de faptul că succesul nostru este bazat pe experienţă, pe talentul şi motivaţia personalului nostru, ne străduim să menţinem un mediu de lucru unde siguranţa este regula numărul unu. 

 

Politica referitoare la calitate

 

Întreprinderea INOXPLUS a devenit, la nivel național, unul dintre cei mai importanți agenți economici în domeniul distribuției semifabricatelor, produselor industriale și accesoriilor din oțeluri inoxidabile.

Activitatea întreprinderii este bazată pe următoarele principii:

 

ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

Analizăm în permanență necesitățile și cerințele clientului. Identificăm și clasificăm clienții pe categorii în dependență de potențial și direcția solicitărilor. Determinăm caracteristicile cheie a produselor oferite și înbunătățim constant calitățile acestora.


SIGURANȚĂ

Respectăm cu strictețe toate normele, standardele și cerințele tehnice pentru produsele fabricate. Asigurarea certificărilor produselor și corespunderea legislației și standardelor în vigoare inclusiv siguranța alimentară și securitate tehnică.


OPERATIVITATE

Respectarea termenelor de producere pentru comenzile individuale.
Oferim livrarea produselor de orice dimensiuni și greutate pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei. Soluțiile de transport sunt sigure, rapide și fiabile.


CALITATE

Implementarea Sistemul de management al calității în cadrul companiei, care va avea ca scop menținerea și îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate a lucrărilor și produselor noastre.
Importul și comercializarea pe piață doar a materialelor de inox de calitate superioară de la producători din străinătate.


CONSULTANȚĂ și FLEXIBILITATE

Asigurarea îndeplinirii cerințelor clienților cu respect și profesionalism, oferindu-i soluții complexe și individualizate.
Noi acordam atenție nevoilor clienților și pregătirii celor mai bune soluții pentru ei. Serviciile de consultanță sunt concepute pentru a oferi informații exacte si în timp util pentru a lua cele mai profitabile decizii.
 

INOXPLUS își propune pentru anul 2022 întreprinderea unui complex de acțiuni pentru realizarea următoarelor obiective strategice de bază:

 

Obiectiv 1. Implementarea Sistem de management al calității ISO 9001

Evaluarea situatei de fapt a companiei, analiza SWOT;
Stabilirea business proceselor si responsabililor de executarea acestora;
Alinierea activității companiei cu standardele internaționale de calitate.
Asigurarea resurselornecesare(utlaje, soft-uri, salarii, instruire) pentru menţinerea eficiente a Sistemului de Management al Calității 
Înbunătățirea continuă a sistemului de management al calității
Satisfacerea cerințelor aplicabile


Obiectiv 2. Lărgirea gamei de produse vândute

Analiza pieței locale si internaționale intru identificarea cererii si necesitaților;
Producerea rezervoarelor de capacități mari;
Lansarea producerii in serie a celor mai reprezentative produse;
Brainstorming ingineresc si apel de propuneri din partea angajaților in acest sens;


Obiectiv 3. Modernizarea producerii

Analiza deficiențelor din procesul de producere si identificarea soluției tehnice potrivite;
Studiul practicii internaționale in procesarea otelului inoxidabil din perspectiva dotării;
Procurarea utilajelor optime pentru producere;


Obiectiv 4. Consolidarea personalului

Alinierea echipei cu principiile si valorile companiei
Întărirea spiritului de echipa prin activități periodice de team building si instruiri de profil;
Stabilirea formulei de motivare financiara si non financiara.


Obiectiv 5. Creșterea vânzărilor

Promovarea consistenta a produselor existente dar si a noii game de produse;
Fidelizarea rețelei de clienți actuali si crearea condițiilor de loializare a noilor clienți;
Stabilirea rețelei de dealer locali si peste hotare cu furnizări continue si ciclice;

our team