Istoria noastră

inoxplus

Inox Plus este o companie privată din Republica Moldova, fondată în 2011, de către Dumitru Covalenco, care este și directorul companiei. În scurt timp, Inox Plus a devenit unul dintre cei mai importanți agenți economici din domeniul distribuției de semifabricate, produse industriale și accesorii din oțeluri inoxidabile la nivel național. Compania are capacități impresionante de stocare a materialelor în depozitele din Chișinău, o rețea logistică proprie și o echipă de profesioniști cu înaltă calificare și experiență în acest domeniu.

Inox Plus se specializează în:

  • Producerea rezervoarelor, cisterne și alte tipuri de vase din inox;
  • Producerea mobilierului din inox și importul de utilaje HORECA;
  • Comerțul cu materie primă din inox.

La comandă, asigurăm în timp util alte tipuri de inox. Oferim clienților noștri un parteneriat de calitate și soluțiile necesare pentru a optimiza costurile prin utilizarea produselor noastre, atât din punct de vedere tehnic cât și al serviciilor. Suntem conștienți că succesul nostru se bazează pe experiența, talentul și motivația personalului și ne străduim să menținem un proces sustenabil de producere.

 

Politica referitoare la calitate

 

Întreprinderea INOXPLUS a devenit, la nivel național, unul dintre cei mai importanți agenți economici în domeniul distribuției semifabricatelor, produselor industriale și accesoriilor din oțeluri inoxidabile.

Activitatea întreprinderii este bazată pe următoarele principii:

 

 ORIENTAREA CĂTRE CLIENT

Analizăm în permanență necesitățile și cerințele clientului. Identificăm și clasificăm clienții pe categorii în dependență de potențial și direcția solicitărilor. Determinăm caracteristicile cheie a produselor oferite și înbunătățim constant calitățile acestora.

 

SIGURANȚĂ

Respectăm cu strictețe toate normele, standardele și cerințele tehnice pentru produsele fabricate. Asigurarea certificărilor produselor și corespunderea legislației și standardelor în vigoare inclusiv siguranța alimentară și securitate tehnică.

 

OPERATIVITATE

Respectarea termenelor de producere pentru comenzile individuale.
Oferim livrarea produselor de orice dimensiuni și greutate pe întreg teritoriul Republicii Moldova și peste hotarele ei. Soluțiile de transport sunt sigure, rapide și fiabile.

 

CALITATE

Implementarea Sistemul de management al calității în cadrul companiei, care va avea ca scop menținerea și îmbunătățirea continuă a nivelului de calitate a lucrărilor și produselor noastre.
Importul și comercializarea pe piață doar a materialelor de inox de calitate superioară de la producători din străinătate.

 

CONSULTANȚĂ și FLEXIBILITATE

Asigurarea îndeplinirii cerințelor clienților cu respect și profesionalism, oferindu-i soluții complexe și individualizate.
Noi acordam atenție nevoilor clienților și pregătirii celor mai bune soluții pentru ei. Serviciile de consultanță sunt concepute pentru a oferi informații exacte si în timp util pentru a lua cele mai profitabile decizii.
 

INOXPLUS își propune pentru anul 2022 întreprinderea unui complex de acțiuni pentru realizarea următoarelor obiective strategice de bază:

 

Obiectiv 1. Implementarea Sistem de management al calității ISO 9001

Evaluarea situatei de fapt a companiei, analiza SWOT;
Stabilirea business proceselor si responsabililor de executarea acestora;
Alinierea activității companiei cu standardele internaționale de calitate.
Asigurarea resurselornecesare(utlaje, soft-uri, salarii, instruire) pentru menţinerea eficiente a Sistemului de Management al Calității 
Înbunătățirea continuă a sistemului de management al calității
Satisfacerea cerințelor aplicabile


Obiectiv 2. Lărgirea gamei de produse vândute

Analiza pieței locale si internaționale intru identificarea cererii si necesitaților;
Producerea rezervoarelor de capacități mari;
Lansarea producerii in serie a celor mai reprezentative produse;
Brainstorming ingineresc si apel de propuneri din partea angajaților in acest sens;


Obiectiv 3. Modernizarea producerii

Analiza deficiențelor din procesul de producere si identificarea soluției tehnice potrivite;
Studiul practicii internaționale in procesarea otelului inoxidabil din perspectiva dotării;
Procurarea utilajelor optime pentru producere;


Obiectiv 4. Consolidarea personalului

Alinierea echipei cu principiile si valorile companiei
Întărirea spiritului de echipa prin activități periodice de team building si instruiri de profil;
Stabilirea formulei de motivare financiara si non financiara.


Obiectiv 5. Creșterea vânzărilor

Promovarea consistenta a produselor existente dar si a noii game de produse;
Fidelizarea rețelei de clienți actuali si crearea condițiilor de loializare a noilor clienți;
Stabilirea rețelei de dealer locali si peste hotare cu furnizări continue si ciclice;

our team